skip to Main Content

LinkedIn Incompany Training

“LinkedIn werd nagenoeg niet gebruikt door onze accountmanagers. Dit is diverse keren besproken, maar het bleek lastig om dit opgestart te krijgen. Daarom zijn we gaan samenwerken met Vera: om de collega’s het nut en belang van LinkedIn te laten inzien. We hoopten dat het een soort startpunt zou zijn om het in de dagelijkse werkzaamheden te implementeren.

En dat is gelukt! Het gebruik van LinkedIn is na de LinkedIn Incompany Training door de collega’s opgepakt. Er wordt nu met regelmaat iets door hen op hun persoonlijke LinkedIn profiel gepost. Er zijn ook al successen behaald zoals bijvoorbeeld aanvragen die voortkomen vanuit LinkedIn.”

Back To Top